Fiilimsiler (Eylemsiler)

Kip ve kişi ekleri almayan ama iş, oluş, hareket veya durum anlamlarını özünde bulunduran ve cümle içinde “isim , sıfat, zarf” gibi görevler üstlenen sözcüklere fiilimsi denir. İSİM FİİLLER (MASTAR) SIFAT FİİL (ORTAÇ) BAĞ (ZARF) FİİL (ULUÇ) 1. İSİM FİİLLER (MASTAR) Fiilin adı demektir. Fiil kök veya gövdelerine -mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, […]

Devam et