Cümlede Anlam

Atasözü Deyim Vecize (Özdeyiş) Koşul (Şart) Cümlesi Neden – Sonuç Cümlesi Tanım Cümlesi Karşılaştırma cümlesi Nesnel (Objektif) Yargı Bildiren Cümle Öznel (Subjektif) Yargı Bildiren Cümle Benzetme Cümlesi Dolaylı Anlatım 1) ATASÖZÜ Milletlerin yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuş olan sözlere atasözü denir. Milletlerin ortak düşünce, yaşayış, inanış ve gelenekleri atasözüne yansır. Özellikleri […]

Devam et